سابقه انتشار: ٢٣ سال

مجله پرلا PERLA یکی از نشریات اصلی برای محققان و پژوهشگران علم و فرهنگ در مناطق آلبانیائی زبان است. این مجله به طور مرتب از سال ١٩٩٦ تاکنون منتشر شده است.

مجله پرلا PERLA در اصل به روابط فرهنگی آلبانی و ایران و همچنین به مسائل آلبانی شناسی و ایران شناسی از طریق مطالعات، مقالات، نشریات مستند، بررسی، اطلاعات و وقایع می پردازد.

همکاری ها


مجله "پرلا" عمدتا به روابط فرهنگی آلبانی شناسی و ایران شناسی از طریق مطالعات، مقالات، نشریات مستند، بررسی، اطلاعات و وقایع می پردازد. فصلنامه پرلا آماده همكاری با محققين در موضوعات مورد نظر می باشد. مسئوليت محتوای مقالات با نويسندگان فصلنامه و صرفاً منعکس کننده دیدگاه های نویسندگان آن می باشد. این بنیاد در ویرایش مطالب آزاد است و مطالب ارسالی پس فرستاده نمی شود. نقل مطالب با ذكر ماخذ مجاز است.

* پرلا در زبان آلبانيايی به معنای مرواريد می باشد.

parallax background
 

مقاله خود را ارسال نمائید


تماس با ما
 

سرفصل ها:


 • 1روابط فرهنگی آلبانی و ایران

  در این بخش مقالاتی از نویسندگان آلبانی یا خارجی که بر مبانی ارتباط و مبادلات فرهنگی در زمینه های زبان، تاریخ، فرهنگ عامیانه و فرهنگ مردمی (مردم شناسی، مردم نگاری، معماری، فولکلور، اساطیر اعتقاد عامه، و غیره) با توجه به جنبه های عمومی یا خاص منتشر می گردد.
 • 2آلبانی شناسی

  در این بخش مقالات و نوشته هایی منتشر می شوند که از سوی نویسندگان آلبانیایی و یا خارجی با نگرش جدید به مسائل زبان شناسی، ادبیات، تاریخ، فرهنگ عامه، باستان شناسی، جغرافیا (در یک مفهوم گسترده) و غیره می پردازند.
 • 3ایران شناسی

  در این بخش مقالات و نوشته های علمی و پژوهشی عمدتاً از محققان ایرانی و همچنین از محققان آلبانیائی و یا از کشور های دیگر، با هدف آشنا کردن خواننده با جنبه های مختلف حوزه گسترده ایران شناسی و همچنین توسعه علم در ایران و جهان و موفقیت های پژوهشگران ایرانی ارائه می گردد. در این بخش، مقالات تحقیقی در مورد زبان و ادبیات فارسی چه از دوره های پرافتخار و پیشرفته گذشته و چه از دوره جدید و ادبیات نوین، از جایگاه خاصی برخردارند.
 • 4شرق شناسی

  مقالات این بخش به مسائل شرق شناسی مربوط به موضوعات آلبانی شناسی و ایران شناسی از منظر شرق شناسان و تمدن شرق اختصاص دارد.
 • 5بزرگداشت

  این بخش به چهره های برجسته علم ایران شناسی و آلبانی شناسی، که کمک های اساسی در زمینه ادبیات، علوم، تفکر فلسفی، تاریخ و هنر ایرانی و آلبانیائی نموده اند، اختصاص دارد. این بخش همچنین به ایران شناسان و آلبانی شناسان برجسته بین المللی توجه ویژه ای دارد. و سعی دارد ارزش ها و شایستگی ها و آثار این بزرگان و اندیشمندان سر شناس را به مخاطبان آلبانیایی معرفی نماید.
 • 6معارفی کتاب

  در این بخش مخاطب با جدیدترین عناوین کتاب و آثار فرهنگی، علمی و پژوهشی در مورد موضوعات اصلی این مجله مطلع می شود. سعی شده است اکثر کتابهای معرفی شده نوپدید باشند و علاوه بر توصیف و ارائه محتوای کتاب، به اهمیت مطالعه و همچنین نقد آن بپردازد.
 • 7گزارش فرهنگی

  در این بخش تمام فعالیت های فرهنگی، علمی - پژوهشی و هنری بنیاد فرهنگی "سعدی شیرازی" و همچنین دیگر فعالیت های مهم با موضوعات آلبانی شناسی و ایران شناسی در آلبانی و سرزمینهای آلبانیایی زبان منطقه مورد بازتاب قرار می گیرند.
 • 8یادمان

  در این بخش مقالاتی برای ارزیابی زندگی و فعالیت شخصیت های علمی، که با مطالعات خود خدمات بزرگ و سهم برجسته ای در زمینه آلبانی شناسی، ایران شناسی و شرق شناسی برجا گذشته اند، درج می شود.
 
فارسی