بایگانی


شماره های مجله


همکاری ها

 

مجله "پرلا" عمدتا به روابط فرهنگی آلبانی شناسی و ایران شناسی از طریق مطالعات، مقالات، نشریات مستند، بررسی، اطلاعات و وقایع می پردازد.

فصلنامه پرلا آماده همكاری با محققين در موضوعات مورد نظر می باشد.

مسئوليت محتوای مقالات با نويسندگان فصلنامه و صرفاً منعکس کننده دیدگاه های نویسندگان آن می باشد. این بنیاد در ویرایش مطالب آزاد است و مطالب ارسالی پس فرستاده نمی شود. نقل مطالب با ذكر ماخذ مجاز است.

* پرلا در زبان آلبانيايی به معنای مرواريد می باشد.

فارسی