تاریخچه


مجله پرلا

فصلنامه علمی – پژوهشی پرلا PERLA از سال ١٩٩٦ بدون وقفه منتشر شده است و یکی از مهمترین مجلات برای محققان، اساتید و دانشجویان و پژوهشگران حوزه علم و فرهنگ می باشد.

حدود ٢٣ سال پیش، زمانی که یک گروه از اندیشمندان و اساتید دانشگاه به دعوت موسس بنیاد فرهنگی سعدی شیرازی آقای علی اکبر ضیائی برای تشکیل هیئت تحریریه و انتشار مجله مربوط به روابط فرهنگی- تاریخی بین ایران و آلبانی پاسخ مثبت دادند، بدون انگیزه ای خاص صرفاً از باب تجربه یک پروژه و طرح جدید، به این ایده روی آوردند. زمانی بود که مجلات علمی مانند حلقه های درخت در زمستان های سخت، به طور چشمگیری تضعیف شده بودند. اکثر این نشریات تقویم و زمان خود را از دست داده بودند و گاه به جای ٤ شماره به هر دلیلی ناچار سالانه یک شماره منتشر می کردند. علاقه به کتاب در پایین ترین سطح ممکن بود. بسیاری از محققان و پژوهشگران کشور را ترک کرده یا حرفه قدیمی را رها کرده بودند. علاوه بر این شرایط که مانع از عملکرد اصولی نشریات می شدند در آن دوره، شرائطی پیش آمد که "اسطوره غربی" و غرب گرائی قوی تر و بیش از گذشته خودنمایی کرد. در ذهنیت مردم آلبانی اینطور تصویر سازی شد که هر ارزشی از تمدن گذشته و حتی معاصر شرق پذیرفتنی نبوده و در تضاد با آینده گرائی است.

"پرلا" با موفقیت از این دوره و تست های سخت گذشت. با گام های آهسته و مصمم، موفق شد با مخاطب علاقه مند ارتباط برقرار کند و همکاری در محیط دانشگاهی و آکادمیک را زنده کند. با توجه به حمایت از بهترین شرق شناسان محلی، که آثاری در پژوهش های تاریخی و روابط فرهنگی بین سنت آلبانیایی و مردم شرقی به جا گذاشته اند (از فان نولی و حافظ علی کورچه گرفته تا وجیه بخارایی، طاهر دیزداری، مکرم یانینا، آ. ساعاتچی ، فرید ووکوپولا، حاقی شاروفی، ا. دوکا)؛ تا دعوت به همکاری با شرق شناسان دوره پس از جنگ جهانی (چون گازمند اشپوزا، پتریکا ثنجیلی، سلیمان تومچینی، توما موزراکو)؛ و همچنان با جذب همکاری های شرق شناسان معروف آلبانیائی خارج از آلبانی (مثل مندوح بامیا، فتحی مهدیو، آ. رجبی) و با ادامه نشر تحقیقات برجسته ترین متفکران ایران، می توان گفت که "پرلا" موفق به بازگرداندن اقتدار خود به سنت مطالعات شرق شناسی گردید. ترجمه ادبیات فارسی به زبان آلبانیائی توسط برخی از شخصیت های متفکر و ادیب (چون جواهر اسپاهیو، دوری چیریازی، دایلان شابلو، وحاب شیتا، پریکلی یورگونی، دریتا چتاکو و غیره) به این سنت ارزش بخشید. مطالعات آلبانی شناسی در مجله پرلا توانسته به نیاز های زمان معاصر پاسخ داده و با توجه به کیفیت علمی مقالات موفق شده است محققان نسل های گذشته را با دانشمندان معاصر پیوند بزند، طبعاً تجربه گرانسنگ گذشتگان و دانش بروز شده اندیشمندان معاصرباعث ارتقاع سطح این فصلنامه گردید. باعث افتخار این مجله است که توانست با روحیه خیرخواهی و تساهل و همکاری شایسته برجستگان علمی چون شعبان دمیرای، رمضان سوکولی، امین ریزا (رضا)، ناشو یورگاچی، یورگو بولو، شعبان سینانی، مظفر کرکوتی، نریتان سکا، آلکساندر مکسی، را جذب و جامعه آلبانی را از آثار علمی ایشان بهرمند سازد. و در دهه اخیر توانست ده ها تن از محققان نسل جدید که داوطلب ارائه حاصل مطالعات و مقالات خود در این مجله می شدند را پاسخ مثبت داده و زمینه رشد علمی آنان را فراهم آورد و بخش زیادی از مقالات آنها در صفحات "پرلا" منتشر گردد. لازم به ذکر است که روحیه باز فصلنامه و سیاست انتشار آن، به نسل جدید امکان ارائه مقالات و تحقیقات علمی را داده است.

کمک در زمینه علم آلبانی شناسی در ٨١ شماره متوالی فصلنامه "پرلا" با موضوعات مختلف چون زبان شناسی، ادبیات، تاریخ، فرهنگ عامه، باستان شناسی، جغرافیا و غیره نشانی از خدمت بزرگ و عظیم این مجله به فرهنگ آلبانی می باشد. در حال حاضر "پرلا" یک مجله مدرن و با تاثیر خاص در زمینه هایی که فعالیت دارد، شناخته می شود. این مجله توانسته به مراکز علمی – پژوهشی و فرهنگی در بالاترین سطح راه یابد و امروزه بیش از گذشته نیاز به ارتقاع کیفیت، استانداردهای علمی و نوآوری دارد. زیرا مخاطبین آن در اکثر مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی نه تنها در مناطق آلبانیایی زبان، بلکه در مراکز علمی منطقه ای و بین المللی مثل ایتالیا، آلمان و اتریش، ترکیه و روسیه خواستار آن بوده و از مندرجات مجله بهرمند می شوند. ارجاعات به مقالات این مجله گویای واقعیت فوق است. در شماره ٥٠ (٢٠٠٨/٣) مجله "پرلا"، کتابشناسی کامل مطالعات و مقالات منتشر شده از آغاز تا سال ٢٠٠٨ منتشر گردیده است. این کتابشناسی به وضوح نشان دهنده رشد و ارتقاع این مجله در محافل تحقیقی و پژوهشی می باشد و تسهیل در دستیابی علمی محققان خارجی، صرف نظر از اعتقادات و باورها، ایدئولوژی ها به نو آوری های علمی که در این مجله عرضه می شود از سیاست های کلان هیئت تحریریه بوده است. پنج سال بعد در سومین شماره سال ٢٠١٣، کتابشناسی دوم منتشر شد و با افتخار می توان گفت که "پرلا" در حال حاضر نه تنها یک مجله مطالعاتی در محافل علمی و دانشگاهی می باشد، بلکه مرجع مطالعات معاصر و بخصوص برای روابط آلبانی و شرق به ویژه ایران تبدیل شده است.

در سال 2015، مجله "پرلا" PERLA شماره سریال آی. سی. سی. ان (Standard Serial Number International) را از مرکز بین المللی آی. سی. سی. ان ISSN در پاریس فرانسه دریافت نموده است. لازم به ذکر است که در طول دو سال گذشته "پرلا" از هرگونه انحراف از تقویم، مرتباً و به موقع چاپ شده است و به مخاطب خود به درستی احترام گذاشته است. این امر نه تنها نشان تثبیت علمی و جدیت فصلنامه است، بلکه با توجه به واقعیتی که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم به طوری که مجلات متعددی یا به موقع منتشر نشده اند یا اینکه تعطیل شدند، باعث افتخار هم می باشد. بدون شک این شایستگی را باید به بنیاد فرهنگی "سعدی شیرازی" که حمایت مالی انتشار آن را برعهده دارد و پژوهشگران و همکاران مجله ، که به طور منظم مقالات تحقیقی و با کیفیت به هیئت تحریریه فرستاده اند، تبریک گفت. در سال های آینده مجله "پرلا" برخی از ویژگی های خاص خود را تقویت خواهد کرد. در این راستا با مجلات علمی و پژوهشی در موضوعات آلبانی شناسی، ایران شناسی و شرق شناسی لینک خواهد شد و ارتباط برقرار می کند. چاپ شماره های ویژه با موضوعات خاص ادامه خواهد یافت. "پرلا" در آینده نه تنها به عنوان یک مجله علمی – پژوهشی حضور خواهد داشت بلکه تشویق کننده تمام پژوهشگران و اهل قلم در معرفی و شناخت اشتراکات و ویژگی های فرهنگی دو کشور ایران و آلبانی خواهد بود. هیئت تحریریه مجله "پرلا" از تمام همکاران قدردانی خود را ابراز می نماید و به مخطبان تضمین می دهد که یک مجله مستمر علمی و فرهنگی با توجه به نیازهای رو به رشد در کنار خود خواهند داشت.

فارسی