Koleksioni


BOTIMET E REVISTËS


BASHKËPUNIMET

 

Revista Perla trajton kryesisht lidhjet kulturore shqiptare-iraniane, si edhe probleme të albanologjisë e të iranologjisë përmes studimeve, artikujve, botimeve dokumentare, recensioneve, informacioneve dhe kronikave.

Perla pranon bashkëpunime nga të gjithë studiuesit e fushave të mësipërme. Shkrimet duhet të paraqiten të kompjuterizuara, në masën e një artikulli deri në 25.000 shenja me gjithë hapësirat e domosdoshme.

Mendimet e parashtruara në artikuj janë shprehje e pikëpamjeve të autorëve të tyre. Redaksia e revistës “Perla” ka të drejtën e redaktimit të artikujve. Materialet e përkthyera duhet të dërgohen bashkë me origjinalin. Shkrimet që nuk botohen, nuk kthehen.

Albanian