Organizohet në Teheran konferenca me temë: “Sanksionet kundër paqes globale, në këndvështrimin e fesë”

Albanian