Nata e poemës dramatike me temë “Mbrëmë i pëshpërita një ylli”

Albanian